Saradnja sa NVO Dženezis iz Banjaluke

Novembar 25, 2015 Novinarska sekcija

 

NVO Dženezis projekt iz Banja Luke  u našoj školi je počela sa realizacijom projekta Prevencija vršnjačkog, rodno zasnovanog i seksualnog nasilja osnaživanjem učenika i nastavnika da razumiju uzroke i da djelotvorno odgovore na nasilje

Saznaj više    |    

Primjer integrativne nastave- engleski jezik i biologija


Novembar 23 , 2015 Novinarska sekcija

 

Integrativna nastava je jedan od inovativnih modela kojim se vrši međusobno povezivanje nastavnih sadržaja iz više nastavnih predmeta. Ovaj model nastave pruža veću dinamičnost i interdisciplinarni pristup određenoj problematici i ako se primenjuje umereno u toku nastavne godine donosi kvalitetne pomake u nastavnom procesu.

Saznaj više     |    

Posjeta Festivalu nauke u Banjaluci

Novembar 11 , 2015 Novinarska sekcija

 

Učenici članovi Ekološko - biološke sekcije, sekcija Mladi fizičari i Mladi hemičari, kao i dodatne nastave iz matematike su posjetili Festival nauke u Banskom dvoru.

Saznaj više     |    

Oblježena Nedjelja djeteta

Oktobar 12, 2015 Novinarska sekcija

 

Ove godine smo Nedjelju djeteta obilježili u periodu od 5. do 10. oktobra 2015. godine.
Dječja nedjelja je prilika da u centar svih aktivnosti stavimo djecu, ali i da podsjetimo odrasle na obavezu da postupaju na način koji je vođen najboljim interesom djeteta i njegovim opštim blagostanjem.

Saznaj više     |    

Vrijedna donacija našoj školi

Oktobar 6, 2015 Novinarska sekcija

 

Ministarstvo finansija u Vladi Republike Srpske poklonilo je našoj školi šest računara.

Saznaj više    |