Dositejeva 34, Trn-Laktaši
telefon:051/508-070,508-072
fax:051/508-071
e-mail: os057@blic.net


 
  Dobro došli na sajt OŠ "Desanka Maksimović"


Učitelj  Despot Subić


Bojana Đurašinović, prof. srpskog jezikaBojan Rakočević, nastavnik muzičke kulture


Dragan Skenderija, nastavnik likovne kulture


Tanja Dolić, prof. njemačkog jezika


Dijana Kvrgić, nastavnik matematike i fizike


Dragan Đurić, vjeroučitelj, dipl.teolog


Dušan Ivković, prof. informatike


Valentina Todorović, prof. informatike i tehničkog obrazovanja


Dragan Savanović, nastavnik tehničkog obrazovanja i informatike


Gordana Popović, prof. razredne nastaveUčiteljica Gospava Čavlina


Učiteljica  Leonida Savanović


Mladen Pralica, prof. engleskog jezika


Milka Milašinović, prof. razredne nastave


Milorad Crnić, prof. fizičkog vaspitanja

Savka Marčeta, prof. razredne nastaveMiljka Golubović, nastavnik srpskog jezika


Mirjana Zelenika, nastavnik istorije i geografije


Učiteljica Mirna Kovačević


Nada Ćubić, nastavnik biologije i hemije


Novislav Tepić, nastavnik matematike i fizike


Zorica  Ciganović, nastavnik engleskog jezika


Kristina Maletić, prof razredne nastave


Stevo Majstorović, prof. fizičkog vaspitanja


Svjetlana Anđelić, nastavnik istorije i  geografije


Učiteljica Mirjana Pešević


Željko Sladojević, prof. srpskog jezika


Andrijana Mijić, prof. geografije


Učitelj  Dragan Nenadić


Milan Milunović, nastavnik istorije


Žarko Aničić, prof. razredne nastaveBrankica Šikanić, prof. razredne nastaveDragana Bjelošević, prof. razredne nastaveVera Kondić, prof. razredne nastave
Vesna Bajić, prof. razredne nastaveDaliborka Topić, prof. razredne nastaveNikolina Mitrović, prof. engleskog jezika
Lazo Radošević, nastavnik tehničkog obrazovanjaUčiteljica Magdalena Mijatović


Učiteljica Nada Borojević


Dragica Marčeta, prof. razredne nastave


Stana Došen, nastavnik matematike i fizike


Učiteljica Obrena  Radeljić


Zora Vasilić, nastavnik srpskog jezika


Gina Stegić, nastavnik matematike i fizike


Nada Rakić, nastavnik likovne kulture


Branislava Crepulja, prof. njemačkog jezika

Bojan Vujić, prof. hemije


Milorad Petrović, prof. biologije


Branka Grmuša, nastavnik matematike i fizikeDragana Skenderija- prof. razredne nastave


Ivica Knežević, nastavnik fizičkog vaspitanja


Slobodan Vrhovac, vjeroučitelj


Učiteljica  Radojka Jokić Biljana Vidačković - prof. razredne nastave


Dragana Davidović - prof. razredne nastave


Željka Kolundžija, nastavnik muzičke kultureSlobodan Protić, nastavnik srpskog jezika i književnosti