Dječija štampa i školski list

U našoj školi su učenici uvijek  rado čitali i nabavljali  veliki broj različitih  đačkih listova. Nekada su to bili „Kekec“, „Male novine“, „Vesela sveska“, „Pionir“, „ABC – tehnike“, „Tehničke novine“, „Čovjek i svemir“ i drugi. Zadnjih godina u školi se distribuiraju i čitaju časopisi „Đačko doba“, „Bucko“, „Naj“, „Klik“, „Školarac“, „Školarka“, „Šiki Miki“  u zavisnosti od uzrasta i interesovanja učenika.

Centar osnovnog obrazovanja „23. april“, u okviru kojeg je radila i naša škola, izdaje od školske 1974/75. godine časopis učenika i nastavnika koji se zvao „Naša škola“. Od 1982. godine školski list se zvao „Cvijet slobode“.
15.maja 1998. promovisan je prvi broj dječijeg lista naše škole „Žubor“,koji je ugledao svjetlo dana zahvaljujući velikom radu i zalaganju  nastavnika Jove Đogatovića uz podršku i pomoć Mire Popović i Radoslava Savanovića.
Drugi broj školskog lista „Žubor“ ugledao je svjetlost dana maja 2006. godine. Učinjen je značajan napor da se nastavi svake godine štampanje po jednog broja povodom Dana škole. Školski list ima kvalitetan sadržaj i štampa se u luksuznoj savremenoj opremi.

Žubor 2017.
Žubor 2016.
Žubor 2015.
Žubor 2014.
Žubor 2013.
Žubor 2012.
Žubor 2011.
Žubor 2010.