II1

 

II2

 

II3

 

II4

 

II5 Гламочани

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Физичко васпитање

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

1.

 

 

 

 

 

1.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Физичко васп.- сала

1.

Математика

Српски ј.

Физичко в.(прва смјена)

Српски језик

Српски језик

1.

Српски језик

 

Математика

 

Српски језик

Математика

 

Српски језик

2.

Српски језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

 

 

 

 

 

2.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Српски ј.

Математика

Математика

Математика

Математика

2.

Математика

 

Српски језик

Математика

 

Српски језик

Математика

 

3.

Математика

Природа и друштво

Ликовна култура

Природа и друштво

Физичко васпитање

3.

 

 

 

 

 

3.

Природа и друштво

Ликовна култура

Православ. вјер.

Природа и друштво

Математика

3.

Музичка култура

Природа и др.

Српски ј.

Природа и др.

Ликовна култура

3.

Музичка култура

Природа и друштво

Ликовна култура

Природа и друштво

Физичко васпитање

4.

Музичка култура

ВРОЗ

Ликовна култура

Физичко васпитање

Вјеронаука

4.

 

 

 

 

 

4.

Физичко васпитање

Ликовна култура

Физичко васпитање

Музичка култура

ВРОЗ

4.

Физичко васпита.

ВРОЗ

Вјеронаука

Физичко в.

Ликовна к.

4.

Физичко васпитање

Одјељењска заједница

Ликовна Култура

Физичко васпитање

Православна вјеронаука

5.

 

Српски језик-доп.

Математика доп.

Еколошка секција

 

5.

 

 

 

 

 

5.

Допун. наст. -ММ

Допун. наст. - СЈ

 

Секција математ.

 

5.

Допунска н.

Допунска н.

Физичко в(друга смјена)

секција

 

5.

 

 

Допунска настава

Спортска секција

Допунска настава

 

 

III1

 

III2

 

III3

 

III4

 

III5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Српски језик

Енглески језик

Вјеронаука

Српски језик

Математика

1.

Математика

Српски језик

Математика

Природа и друш.

Математика

1.

Српски језик

Матаматика

Српски језик

Матаматика

Српски језик

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Енглески језик

Математика

1.

Математика

 

Српски језик

 

Математика

 

Српски језик

 

Математика

 

2.

Физичко васпит.

Српски језик

Математика

Математика

Српски језик

2.

Српски језик

Енглески језик

Вјеронаука

Српски језик

Српски језик

2.

Матаматика

Српски језик

Матаматика

Енглески језик

Матаматика

2.

Математика

Српски језик

Математика

Математика

Физичко васпитање

2.

Српски језик

 

Математика

 

Српски језик

 

Математика

 

Српски језик

 

3.

Математика

Математика

Српски језик

Природа и друш.

Ликовна култура

3.

Физичко васпит.

Математика

Српски језик

Енглески језик

Ликовна култура

3.

П. Вјеронаука

Пид

Ликовна култура

Пид

Музичка култура

3.

Музичка култура

Природа и друштво

Ликовна култура

Српски језик

Српски језик

3.

Физичко васпитање

Природа и друштво

Ликовна Култура

Природа и друштво

Физичко васпитање

4.

Музичка култура

Природа и друш.

Физичко васпит.

Енглески језик

Ликовна култура

4.

Музичка култура

Природа и друш.

Физичко васпит.

Математика

Ликовна култура

4.

Физичко васпитање

Енглески језик

Ликовна култура

Српски језик

Физичко васпитање

4.

Физичко васпитање

Енглески језик

Ликовна култура

Природа и друштво

Вроз

4.

Енглески језик

Музичка култура

Ликовна Култура

Енглески језик

Православна вјеронаука

5.

 

Вроз

Допунска настава

Физичко васпит.

Допунска настава

5.

Допунска настава

Физичко васпит.

Допунска настава

Вроз

 

5.

Вроз

Допунска настава

Физичко васпитање

Секција

Допунска настава

5.

Православна вјеронаука

Допунска настава

Ликова секција

Физичко васпитање

Допунска настава

5.

Допунска настава

Одјељењска заједница

Секција

Физичко васпитање

Допунска настава

 

IV1

 

IV2

 

IV3

 

IV4

 

IV5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

1.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

1.

Српски ј

Српски ј.

Енглески ј

Српски ј.-вјерон.

Математика

1.

Српски језик

Математика 

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

2.

Српски језик

Математика

Енглески језик

Математика

Српски језик

2.

Енглески ј

Математика

Српски ј

Математика

Физичко васп.

2.

Математика

 

Српски језик

 

Математика

 

Српски језик

 

Математика

 

3.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

3.

Природа и друштво

Ликовна култура

Српски језик

Природа и друштво

Музичка култура

3.

Математика

Ликовна к

Математика

Природа и др.

Српски јез.

3.

Природа и друштво

Ликовна култура

Физичко васпитање

Музичка култура

Физичко васпитање

4.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

4.

Енглески језик

Ликовна култура

Физичко васпитање

Православна вјеронаука

Физичко васпитање

4.

Природа и др.

Ликовна к

Музичка к

Вроз

Музичка к.

4.

Физичко васпитање

Ликовна култура

Музичка култура

Природа и друштво

Секција

5.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

5.

Физичко васпитање

Вроз

Музичка култура

Допунска настава

Секција

(ритмичка)

5.

Физичко васп.

Допунска

Физичко в.

Вјер.- српски јез.

Секција

5.

Енглески језик

Одјељењска заједница

Допунска настава

Енглески језик

Православна вјеронаука

 

V1

 

V2

 

V3

 

V4

 

V5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Српски Језик

Енглески језик

Познавање руштва

Физичко васпитање

Српски Језик

1.

Вјеронаука

Познавање друштва

Енглески језик

Ликовна култура

Познавање природе

1.

 

 

 

 

 

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Математика

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Музичка Култура

Физичко васпитање

Енглески Језик

Српски Језик

Математика

2.

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

 

 

 

 

 

2.

Математика

Српски језик

Математика

Физичко васпитање

Вјеронаука

2.

Математика

 

Познавање друштва

Математика

 

Српски језик

 

Познавање природе

3.

Математика

Српски Језик

Српски Језик

Музичка Култура

Ликовна Култура

3.

Познавање природе

Физичко васпитање

Математика

Српски језик

Енглески језик

3.

 

 

 

 

 

3.

Познавање друштва

Енглески језик

Ликовна култура

Српски језик

Српски језик

3.

Познавање природе

Српски језик

 

Ликовна Култура

Познавање друштва

Математика

 

4.

Вјеронаука

Познавање рироде

Математика

Математика

Познавање рироде

4.

Математика

Математика

Ликовна култура

Физичко васпитање

Математика

4.

 

 

 

 

 

4.

Познавање природе

Познавање друштва

Ликовна култура

Музичка култура

Енглески језик

4.

Музичка култура

Одјељењска заједница

Ликовна Култура

Музичка култура

Физичко васпитање

5.

Ликовна Култура

Математика

Вроз

Познавање руштва

ДопунскаНастава

5.

Музичка култура

ВРОЗ

Познавање друштва

Музичка култура

Допунска настава

5.

 

 

 

 

 

5.

ВРОЗ

Физичко васпитање

Музичка култура

Познавање природе

Допунска настава

5.

Енглески језик

Физичко васпитање

 

Енглески језик

Православна вјеронаука