VI1

 

VI2

 

VI3

 

VI4

 

VI5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Физичко в.

Математика

Математика

Енглески ј.

Њемачки ј.

1.

Музичка култура

Енглески језик

Демократија и људска права

Српски језик

Физичко васпитање

1.

Ликовна култура

Историја

Физичко

Њемачки језик

Музичка култура

1.

Географија

Биологија

Српски ј.

Физичко в.

Математика

1.

Биологија

Физичко васпит.

Њемачки језик

Физичко васпит.

Биологија

2.

Вјеронаука

Историја

Њемачки ј.

Демократија

Географија

2.

Биологија

Математика

Математика

Српски језик

Техничко образовање

2.

Ликовна култура

Енглески језик

Српски језик

Православна вјеронаука

Енглески језик

2.

Српски ј.

Српски ј.

Демократија

Музичка к.

Музичка к.

2.

Географија

Српски језик

Музичка култура

Енглески језик

Њемачки језик

3.

ТО

Енглески ј.

Српски ј.

Српски ј.

Српски ј.

3.

Математика

Ликовна култура

Биологија

Географија

Основи информатике

3.

Географија

Математика

Српски језик

Биологија

Географија

3.

Ликовна к.

Српски ј.

Географија

ТО

Историја

3.

Музичка култура

Српски језик

Математика

Вјеронаука

Математика

4.

ОИ

Српски ј.

Географија

Српски ј.

Математика

4.

Њемачки језик

Ликовна култура

Њемачки језик

Музичко васпитање

Енглески језик

4.

Биологија

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

4.

Ликовна к.

Енглески ј.

Биологија

Информатика

Енглески ј.

4.

Математика

Техничко образов.

Демократија

Математика

Историја

5.

Музичка к.

Ликовна к.

Физичко в.

Биологија

Музичка к.

5.

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Математика

Православна вјеронаука

5.

Њемачки језик

Информатика

Демократија и људска права

Физичко васпитање

Математика

5.

Математика

Математика

Математика

Вјеронаука

Српски ј.

5.

Енглески језик

Информатика

Српски језик

Ликовна култура

Српски језик

6.

 

Ликовна к.

Биологија

Математика

ВРОЗ

6.

Физичко васпитање

Географија

Историја

ВРОЗ

 

6.

Математика

Техничко образовање

Музичка култура

ОЗ

 

6.

Њемачки ј.

Физичко в.

Њемачки ј.

 

ОЗ

6.

Српски језик

 

Географија

Ликовна култура

ОЗ

 

VII1

 

VII2

 

VII3

 

VII4

 

VII5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Математика

Енглески језик

Ликовна култура

Њемачки језик

Физичко васпита

1.

Српски језик

Српски језик

Географија

Биологија

Географија

1.

Историја

Физика

Матаматика

Географија

Техничко образовање

1.

Њемачки језик

Православна вјеронаука

Српски језик

Српски језик

Српски језик

1.

 

 

 

 

 

2.

Историја

Вјеронаука

Математика

Српски језик

Физика

2.

Њемачки језик

Биологија

Физика

Математика

Физичко васпитање

2.

Музичка култура

Физичко васпитање

Ликовна култура

Биологија

Информатика

2.

Математика

Историја

Физичко васпитање

Географија

Математика

2.

 

 

 

 

 

3.

Физичко васпита

Српски језик

Физика

Биологија

Географија

3.

Историја

Музичка култура

Физичко васпитање

Српски језик

Физика

3.

Њемачки језик

Вјеронаука

Њемачки језик

Физичко васпитање

Физика

3.

Физичко васпитање

Географија

Математика

Енглески језик

Техничко образовање

3.

 

 

 

 

 

4.

Њемачки језик

Математика

Српски језик

Енглески језик

Историја

4.

Математика

Вјеронаука

Математика

Њемачки језик

Ликовна култура

4.

Биологија

Географија

Историја

Математика

Математика

4.

Српски језик

Енглески језик

Музичка култура

Физика

Основи информатике

4.

 

 

 

 

 

5.

Српски језик

Географија

Музичка култура

Математика

Техничко образов

5.

Техничко образовање

Енглески језик

Историја

Енглески језик

Математика

5.

Математика

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Енглески језик

5.

Биологија

Математика

Њемачки језик

Биологија

Ликовна култура

5.

 

 

 

 

 

6.

Биологија

 

Одјељењнска зај

 

Информатика

6.

Информатика

 

Српски језик

 

ВРОЗ

6.

 

Енглески језик

 

ВРОЗ

Српски језик

6.

 

Физика

ВРОЗ

 

Историја

6.

 

 

 

 

 

 

VIII1

 

VIII2

 

VIII3

 

VIII4

 

VIII5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Физичко васпитање

Биологија

Историја

Техничко образовање

Ликовна култура

1.

Српски језик

Историја

Физика

Православна вјеронаука

Биологија

1.

Хемија

Лик култура

Муз култура

Математика

Српски језик

1.

Техничко о.

Српски језик

Хемија

Ликовна култура

Историја

1.

Географија

Њемачки језик

Биологија

Географија

Историја

2.

Географија

Њемачки језик

Енглески језик

Основи информатике

Српски језик

2.

Хемија

Математика

Српски језик

Математика

Историја

2.

Физ васпитање

Српски језик

Биологија

Физика

Биологија

2.

Информатика

Физичко в.

Историја

Њемачки језик

Српски језик

2.

Математика

Физика

Математика

Ликовна култура

Физика

3.

Хемија

Математика

Хемија

Географија

Историја

3.

Њемачки језик

Енглески језик

Математика

Техничко образовање

Математика

3.

Математика

Историја

Енг језик

Хемија

Њемачки језик

3.

Географија

Њемачки језик

Музичка култура

Математика

Биологија

3.

Техничко образовање

Физичко васпитање

Српски језик

Њемачки језик

Енглески језик

4.

Математика

Српски језик

Математика

Њемачки језик

Православна вјеронаука

4.

Географија

Музичка култура

Биологија

Основи информатике

Хемија

4.

Српски језик

Њемачки језик

Физ васпитање

Географија

Математика

4.

Енглески језик

Физика

Српски језик

Хемија

Енглески језик

4.

Информатика

Математика

Енглески језик

Српски језик

Физичко васпитање

5.

Енглески језик

Музичка култура

Српски језик

Физика

Биологија

5.

Ликовна култура

Физичко васпитање

Њемачки језик

Српски језик

Физичко васпитање

5.

Географија

Физика

Математика

Тех образовање

Историја

5.

Математика

Математика

Биологија

Вјеронаука

Географија

5.

Хемија

Српски језик

Историја

Хемија

Математика

6.

ВРОЗ

Физика

Физичко васпитање

Српски језик

Математика

6.

Физика

Српски језик

ВРОЗ

Енглески језик

Географија

6.

Оз

Вјеронаука

Српски језик

Информатика

Енг језик

6.

Српски језик

Одјељењска з.

Математика

Физика

Физичко в.

6.

Српски језик

Музичка култура

ВРОЗ

Вјеронаука

Биологија

 

IX1

 

IX2

 

IX3

 

IX4

 

IX5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

 

 

 

 

 

1.

Математика

Физичко васпитање

Српски језик

Историја

Енглески језик

1.

 

 

 

 

 

1.

Српски језик

Математика

Енглески ј.

Математика

Хемија

1.

Физика

Техничко образовање

Физичко васпитање

Хемија

Њемачки језик

2.

 

 

 

 

 

2.

Српски језик

Српски језик

Географија

Физичко васпитање

Хемија

2.

 

 

 

 

 

2.

Географија

Историја

Физика

Српски ј.

Енглески ј.

2.

Енглески језик

Информатика

Математика

 

Историја

Географија

3.

 

 

 

 

 

3.

Физика

Математика

ТО

Физика

Музичка култура

3.

 

 

 

 

 

3.

Биологија

ТО

Физичко в.

Њемачки ј.

Ликовна к.

3.

Математика

Биологија

Српски језик

Математика

Физичко васпитање

4.

 

 

 

 

 

4.

Географија

Биологија

Информатика

Ликовна култура

Српски језик

4.

 

 

 

 

 

4.

Физика

ОИ

Математика

Историја

Музичка к.

4.

Вјеронаука

Српски јзик

Физика

Биологија

Математика

5.

 

 

 

 

 

5.

Вјеронаука

Њемачки језик

Хемија

Математика

Биологија

5.

 

 

 

 

 

5.

Физичко в.

Српски језик

Биологија

Географија

Математика

5.

Српски језик

Историја

Њемачки језик

Музичка култура

Српски језик

6.

 

 

 

 

 

6.

Енглески језик

Историја

ВРОЗ

Њемачки језик

математика

6.

 

 

 

 

 

6.

Вјеронаука

Њемачки ј.

Хемија

ВРОЗ

Српски ј.

6.

Географија

Хемија

Енглески језик

Оз

Ликовна култура